Сынаушы
Талап етілетін жұмыс тәжірибесі: 1-3 жыл
Жұмыспен толық қамтылу, толық жұмыс күні
Алматы
Сізге нені сеніп тапсырмақпыз:
 • Жабдықты қажетінше баптау және реттеу;
 • Жабдық жұмысының сапасын, оның ішінде пайдаланылатын режимдердің дұрыстығын бақылауда ұстау;
 • Жабдықты сынақтан өткізу, профилактикалық жұмыстар жүргізу және жөндеу;
 • Технологиялық бағдарламаларды баптау және түзету;
 • Жабдықта туындайтын ақаулықтардың себебін талдау және оларды жоюға қатысты ұсыныстарды әзірлеу.
 • Жабдықты жөндеу және баптау саласындағы басқа қызметкерлермен өзара байланыс орнату;
 • Қажетті ақаулықтар тізімдемесін жасау;
 • Жабдыққа қажетті бөлшектердің эскиздерін жасау және оларды дайындау бойынша тапсырмаларды құрастыру;
 • Жөндеуден келген жабдықты тексеру;
 • Жаңа және эксперименттік жабдықты пайдалануға дайындау, сондай-ақ оны қолдану нәтижелерін бақылау;
 • Жабдықты, кондиционерлердің радиаторларын және т.б. тазалау;
 • Қоймадағы қабылдау/беру процестеріне қатысу;
 • Компанияның негізгі қоймаларындағы заттарды түгендеу;
 • Өткізу/кәдеге жарату мақсатында жабдықты қарау.
Және сізден не күтеміз:
 • Техникалық құжаттамамен жұмыс істей алу;
 • Жұмыс нәтижелерінің сапасын бағалау параметрлерін білу;
 • Жабдық жұмысының теориялық параметрлерін білу, оның ішінде пайдалану режимдері бойынша;
 • Электр техникасы және электроника негіздерін білу;
 • Бейіндік технологиялардың негізінде жатқан принциптерді білу;
 • Ақаулы бөлшектерді ауыстыру ережелерін білу;
 • Жабдықты баптау және жөндеу алгоритмдерін меңгеру;
 • Әртүрлі маркадағы жабдықтардың жұмысындағы өзіне тән ерекшеліктерін білу;
 • Бапталатын жабдықты сынақтан өткізу принциптерін түсіну;
 • Жабдықта пайдаланылатын электронды схемалармен және компьютерлік жүйелермен жұмыс істеу ережелерін білу;
 • Бапталатын жабдыққа профилактика жасау әдістерін меңгеру;
 • Еңбекті қорғау, техникалық және өрт қауіпсіздігі принциптерін жақсы білу;
 • Қойма процестеріне қатысты базалық білімдер;
 • 1С-те жұмыс істеуге қатысты базалық білімдер
Ыңғайлы жұмыс графигінен бөлек сізге не бере аламыз:
 • Тұрақты жалақы;
 • Қосымша медициналық сақтандыру;
 • Корпоративтік фитнес қызметтерін ұсыну;
Бізге кел!
Түйіндемеңді жібер
МЕНЯЙСЯ, ОСТАВАЯСЬ СОБОЙ
change
Мүмкіндік
аумағына
жазыл!
Біз сенің өтінішіңді жақын арада қарастырамыз, әзірше...
Сен армандаған жұмыс
Instagram-да
Біз сенің өтінішіңді жақын
арада қарастырамыз,
әзірше...