Middle Data Engineer
Талап етілетін жұмыс тәжірибесі: 1–3 жыл
Жұмыспен толық қамтылу, толық жұмыс күні
Алматы
Жасай білу және жақсы көру керек:
 • Федеративті қол жетімділікті қамтамасыз ететін және әртүрлі көздерден деректерді біріктіретін құралдарды қолдана отырып, деректерді біріктіру ортасын және пайплайн (деректер құбырларын) құруға қатысу;
 • Тіркелгі жүйелері мен DWH (Data Lake) арасындағы деректерді тасымалдауды автоматтандыру үшін ETL/ETL пакеттерін әзірлеуге қатысу
 • Дисплейлерде/бақылау тақталарында (бақылау тақталарында) / есептерде жариялау үшін деректерді дайындау;
 • Өңделетін деректер көлемінің үздіксіз өсуіне байланысты деректерді жинау және дайындау процестерін/рәсімдерін оңтайландыру;
 • Сыртқы тұтынушылар үшін деректерді дайындауға және жинауға қатысу (скоринг/верификация жүйелері);
 • Деректерді дайындау және жүктеу процесінің үздіксіздігін қамтамасыз етуге, қателерді уақтылы жоюға, авариялық үзілген процестерді қалпына келтіруге жауапты;
 • Корпоративтік деректер қоймаларында деректерді жүктеу процестерінің орындалу реттілігінің синхрондылығы мен дұрыстығын қамтамасыз ету (Oracle&ClickHouse);
 • Деректер ағындарын (жүктеме/модульдік) тестілеу процестерін ұйымдастыруға қатысу;
 • Деректер көздері мен ағындары бойынша құжаттаманы жаңартып отыру
Бізге не қажет:
 • ДБРЖ/NoSQL (Oracle, Clickhouse, PostgreSQL, Redis, MongoDB және т.б.) өнеркәсіптік тұтынушы - серверлермен жұмыс тәжірибесі;
 • Өнеркәсіптік ETL/ELT құралдарымен жұмыс тәжірибесі (Power Centre Informatica / Oracle Data Integrator / Talend және т.б.); Airflow, NiFi
 • SQL, PL/SQL-ді озық деңгейде қолдану тәжірибесі мен дағдылары; - Python, Java немесе Scala білу;
 • Деректер қоймаларын және көп өлшемді текшелерді құру тәжірибесі (OLAP технологиясы);
 • Data Vault, Star scheme, Snowflake scheme деректер модельдерін білу;
 • Жұмысты ұғыну: хаттамалар – HTTP(S), LDAP, SMTP, (S)FTP, SOAP; Сәулет: REST, SOA, API; Деректер құрылымы: JSON, XML, WSDL, XSD;
 • Нұсқаны басқару жүйелерімен жұмыс тәжірибесі (SVN, Git); Jira, KM – Confluence.
Төмендегілер артықшылық береді:
 • Үлкен деректерді өңдеу технологияларымен жұмыс тәжірибесі: Hadoop, Spark, Kafka;
 • Apache Hive, Impala жұмыс тәжірибесі;
 • Таратылған деректерді сақтау және өңдеу жүйелерін құру тәжірибесі;
 • Airflow, NiFi жұмыс тәжірибесі.
Еңбекақы төлеумен ғана шектелмейміз:
 • Гибридті жұмыс форматы немесе қашықтықтан жұмыс істеу және жұмыстың басталу уақытының ыңғайлылығы;
 • Кәсіби даму: митаптарға, тренингтерге, конференцияларға, демо-күндер мен хакатондарға қатысу;
 • Қосымша 4 күн демалыс, яғни жылына 28 күнтізбелік күн;
 • KPI жетістіктеріне байланысты жылдық бонустар;
 • Корпоративті ұялы байланыс
 • Құрамына стоматологиялық қызметтер, дәрі-дәрмектер кіретін және екі жақын туысыңызды қосу мүмкіндігі бар ерікті медициналық сақтандыру;
 • Жеңілдікпен және бөліп төлеуге болатын фитнес-абонеменеттер;
 • Өз ноутбугіңізді қолданғаныңыз үшін ақшалай өтемақы;
 • Тегін психологиялық көмек алуға арналған онлайн-платформа;
 • MyBook онлайн-кітапханасына тегін жазылу.
Бізге кел!
Түйіндемеңді жібер
МЕНЯЙСЯ, ОСТАВАЯСЬ СОБОЙ
change
Мүмкіндік
аумағына
жазыл!
Біз сенің өтінішіңді жақын арада қарастырамыз, әзірше...
Сен армандаған жұмыс
Instagram-да
Біз сенің өтінішіңді жақын
арада қарастырамыз,
әзірше...