ТМҚ инженері
Жұмыспен толық қамтылу, толық жұмыс күні
Алматы
Міндеттері:
 • Тауарлық-материалдық құндылықтардың (ТМҚ), Дирекция шегіндегі лицензиялар мен қызметтердің ақысын төлеу шоттарының процессингі, оларды құжат айналымы мен бухгалтерлік есеп жүйелеріне енгізу;
 • ТМҚ қабылдау, беру және есептеу;
 • 1С жүйесіндегі қаржылық құжаттаманы (келісім-шарттар, шоттар, тапсырыстар және т.б.) толық жүргізу: құжаттарының барлық кезеңдеріндегі ұйымның әрекеттері (тіркеу, келісу, қол қою, төлем жасау және т.б.), оның ішінде:
– 1С жүйесінде жабдықтарды, лицензиялар мен келісім-шарттарда белгіленген қызметтерді сатып алу бойынша шоттар мен тапсырыстарды жасау;
– 1С жүйесінде қаржыны жұмсауға тапсырыстарды рәсімдеу (алдын ала төлем жасалғанда);
– 1С жүйесінде құжаттарды «ІР-тіркеу» үшін енгізу;
– Қажетті құжаттарды рәсімдеу және оларға қол қою;
– Есептеулер мен төлемдер бойынша болжамдарды ұсыну;
– Сатып алынатын ТМҚ мен жабдықтарды қабылдау;
– Инвентарлық жапысрмаларды басып шығару және жапсыру;
– Тапсырыстарға сәйкес жабдықтар мен ТМҚ жіберу;
– 1С жүйесінде НҚЖ жылжуы бойынша шығын құжаттамасын рәсімдеу;
– Ауыстырулар бойынша шығын құжаттамаларын рәсімдеу;
– Жүктерді жіберуді ұйымдастыру (қызметтік жазбалар мен шығын құжаттамаларын рәсімдеу);
– Негізгі құрал-жабдықтар мен ТМҚ қоймалық есебі (IT қойма);
– Негізгі құрал-жабдықтарды, ТМҚ және шығын материалдарын мезгілдік тексеру, түгендеу және есептен шығару;
– Кезеңдік шығындар бойынша есептемелер дайындау (ай сайын, сұрау бойынша).
Қойылатын талаптар:
 • Жоғарғы техникалық білім;
 • ІТ жабдықтардың түрлерін, сыныпталуын, қолдану аясын білу;
 • Қоймалық есеп негіздерін білу;
 • 1С бағдарламасы жиынтығын сенімді айдаланушы (ЭҚА, келісім-шарттар, қойма және т.б.);
 • Microsoft office сенімді айдаланушы.
Жұмыс жағдайлары:
 • Жұмыс аптасы 5 күндік, 8.00–17.00, немесе 9.00–18.00, немесе 10.00–19.00 жұмыс кестесін таңдау мүмкіндігімен;
 • Медициналық сақтандыру;
 • Жыл сайынғы 28 күнтізбелік күндік демалыс;
 • Ұялы байланыс үшін төлем.
Бізге кел!
Түйіндемеңді жібер
МЕНЯЙСЯ, ОСТАВАЯСЬ СОБОЙ
change
Мүмкіндік
аумағына
жазыл!
Біз сенің өтінішіңді жақын арада қарастырамыз, әзірше...
Сен армандаған жұмыс
Instagram-да
Біз сенің өтінішіңді жақын
арада қарастырамыз,
әзірше...